Keharmonisan antara eksekutif dan legislatif tidak boleh ditinggalkan dan harus dipelihara dengan baik,